Vi söker alltid

AXUKRAFT söker alltid kandidater och är tacksamma för ert cv. Vi arbetar främst på mellanchefsnivå och ledningsnivå samt med specialisttjänster inom sälj och marknad, allt från säljare, produktchefer till vd i alla branscher.

BusinessPeople (8)