Varför AXUKRAFT

Vi plockar axet ur vetet och gör något kraftfullt.

BusinessPeople (3)Axukraft har stor erfarenhet i affärsmannaskap, search och urvalbedömning. Tillsammans med våra olika metoder i search, vårt nätverk, våra verktyg och olika tester får vi fram vilka personer som är rätt till den aktuella tjänsten. Vi arbetar bla med ett djupgående *test som får fram vilka eventuella säljhinder den aktuella personer har.

Vi arbetar snabbt,effektivt och är diskreta. Alla kandidater behandlas konfidentiellt.

* Säljhinder