Om AXUKRAFT

businesspeople (59)

Axukraft ägs sedan 1988 och är moderbolag för ett antal företag inom olika affärsområden.

Bolaget affärsidé är excutive search främst på mellannivå, ledningsnivå samt till specialisttjänster.

Bolaget har uppdrag i hela landet med tyngdpunkt på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg samt södra Sverige.