Executive Search

Medarbetarna är företagets nyckel till framgång. Att rekrytera rätt person är både en tidskrävande och komplicerad process. Det är viktigt att man finner de personer med den kompetens man söker. En misslyckad rekrytering kan bli mycket kostsam för både anställd och organisation.

Executive Search

BusinessPeople (35)Search, diskret sökning, sökning eller headhunting. Arbetet startas upp med en grundlig genomgång av uppdragsgivarens krav och alla förutsättningar för befattningen.

Innan sökandet börjar går vi igenom alla förutsättningar såsom beskrivning av företaget, arbetsuppgifter, organisationen, ev. ledningsgruppens referensramar kring kravprofil inkl. personliga egenskaper, anställningsvillkor, tidplan, vårt avtal samt arvode. Om uppdragsgivaren önskar korta ledtiderna så kan vi ha en ständig dialog under sökarbetet. Efter en överenskommen tid presenteras 1-4 kandidater. Tre till sex månader efter tillträdet sker en noggrann uppföljning.

Sökning är särskilt lämplig när:

 • Chefsbefattningar
  Personer som inte vill riskera något i sin nuvarande arbetssituation och därför aldrig svarar på annons. Duktigt folk får erbjudanden om nya jobb utan att öppet visa sitt intresse och utan att behöva bränna sina skepp hos nuvarande arbetsgivare. Rätt hanterat från konsultens sida upplevs också själva kontakten som en kick som självfallet möjliggör införsäljning av företaget och befattningen.
 • Nyckelbefattningar
  Ett företag på ett effektivt men samtidigt ytterst diskret sätt vill söka någon till en nyckelbefattning.
 • Specialister
  Tjänster som t ex Säljare, Key account.
 • Personer med specialkompetens
  Det lediga jobbet kräver sådan specialistkompetens att det endast finns ett litet antal kandidater.
 • Ersättning av nyckelpersoner
  Det sitter idag en person på jobbet som ska ersättas. En öppen sökning skulle motarbetas och inte locka till sig kvalificerade sökande. Denna helt slutna sökning kan pågå utan störningar i organisationen. När kunden valt sin nya medarbetare kan övriga nödvändiga samtal föras.